متن آهنگ علی یاسینی نده قول

 

بیا بهم بگو چیه جنس دل تو کاش اون همه طاقتی که تو داری و بدی من

نصف این خیابونا رو گرفتی از من

هر جا که میرفتیم با هم دوتایی رو نمیرم

همیشه منتظر حرکت از سمت منی کاش اونیکه بهت گفته خدایی و بینم

بدم میاد از هر کی که دور و برته

از اونا که میدونن تو کجایی و نمیگن

تنگ میشه دلم واست دم صبح منه خل وگرنه کم ندیدم همه طور بعد تو

بعد من به هیچکسی اگه شد نده قول

فکرت منو میکشونه دم پل نده قول

تنگ میشه دلم واست دم صبح منه خل وگرنه کم ندیدم همه طور بعد تو

بعد من به هیچکسی اگه شد نده قول

فکرت منو میکشونه دم پل نده قول

جلو چشمی حتی وقتی خواب میبینم یاد میگیرم همه واسه هم عادی میشن

تو جلو چشمی وقتی پره دوده خونه

وقتی داره گیج میره سرم و تار میبینم

یه کاری کردی ازم چیزی نمونه خیلیا جات خواستن بیان هیشکی نتونست

دیدی هیشکی نمیخواست با هم بمونیم

هر چی میگفتم تهش دیدی همونه

تنگ میشه دلم واست دم صبح منه خل وگرنه کم ندیدم همه طور بعد تو

بعد من به هیچکسی اگه شد نده قول

فکرت منو میکشونه دم پل نده قول

تنگ میشه دلم واست دم صبح منه خل وگرنه کم ندیدم همه طور بعد تو

بعد من به هیچکسی اگه شد نده قول

فکرت منو میکشونه دم پل نده قول