متن آهنگ محسن ابراهیم زاده نرو جانم

 

بری حالم بده دلو غم زده آخه بری

همون آدم دیوونه ی سابق میشم

بری من تک شدم یه آدم بی رگ شدم

آخه بری یه دل خسته و داغون میمونه پیشم

نرو جانم بری با اون تو که بیمعرفت نبودی بری ویرانم

نرو نرو نرو ای جانم بری بارون تو که بیمعرفت نبودی بری ویرانم

چشاتو ازم ندزد نرو ببین این من دیوونه

رو بگو چقدر آخه مشت بکوبم توی این دیوار

بیا بیا بیا دست بردار با نرفتنت من دیوونه رو نکنش آوار

نرو جانم بری با اون تو که بیمعرفت نبودی بری ویرانم

نرو نرو نرو ای جانم بری بارون تو که بیمعرفت نبودی بری ویرانم