متن آهنگ سون بند نشد بیام

منو دوسم داشی اما دیر شد زندگیت از دست من دلگیر شد

اونقد از تو دور شدم تا اینکه حسی

که داشتی به عشقم پیر شد

حرفای آخر تو گفتی برام حالا من موندمو تنها شدنام

همه چیو من خرابش کردم اما

این چیزی نبود که من بخوام

نشد بیام وقتیکه دوس داشتی کنارت باشم چوری که خواستی بیقرارت باشم

نشد بیام محکمتر از قبل دست تو

بگیرم جوری که حقته برات بمیرم

نشد واست کاری کنم که حس کنی عاشقتم حالا بهت هر چی میگم باور نداری

هنوز همیشگی تویی تموم زندگی تویی

تموم نمیشی واسه من آخر نداری تو باور نداری

نشد بیام وقتیکه دوس داشتی کنارت باشم چوری که خواستی بیقرارت باشم

نشد بیام محکمتر از قبل دست تو

بگیرم جوری که حقته برات بمیرم