باز دوباره میزنه قلبت تو سینه سازمو

تو سکوتت میشنوی زمزمه آوازمو

حس دلتنگی که میگیره تموم جونتو

هر جا میری منو میبینی و کم داری منو

تو دلت تنگه ولی انگار تو جنگ با دلم

میزنی و میشکنی با خودت لج کردی گلم

راه با تو بودنو سخت کردی که آسون برم

چشم خوشرنگت چرا خیس دوباره خوشگلم

حالا بگو کی دیگه اخماتو میگیره

با تو میخنده تب کنی واست میمیره

دست کی شبا لای موهاته

اره خودم نیستم ولی یادم که باهاته