متن آهنگ روزبه نعمت الهی نفس جان

 

فکر کن یه دریا باشه با صدای بارون منو تو و یه حال ناب یه ساز آروم

بشینه یه نم قشنگی رو گونه هامون

نفس جان نفس جان

فکر کن یبه جاده باشه تو هم کنارم آهنگی که دوس داری و برات بذارم

تا به دریا برسیم چه حالی داره

نفس جان نفس جان

من مست و خرابم من باده ی نابم تویی تو که نباشی من خرابم

نفس جان مهربان ای بالاتر

از جان برایم

من مست و خرابم من باده ی نابم تویی تو که نباشی من خرابم

نفس جان مهربان ای بالاتر

از جان برایم

فکر بریم یه جا که هیچکسی ندونه وسط یه جنگل بکر یه دونه خونه

حس من به عشقت از جنس

جنونه دیوونم دیوونه

فکر کن یبه جاده باشه تو هم کنارم آهنگی که دوس داری و برات بذارم

تا به دریا برسیم چه حالی داره

نفس جان نفس جان

من مست و خرابم من باده ی نابم تویی تو که نباشی من خرابم

نفس جان مهربان ای بالاتر

از جان برایم

من مست و خرابم من باده ی نابم تویی تو که نباشی من خرابم

نفس جان مهربان ای بالاتر

از جان برایم