متن آهنگ گرشا رضایی نفس نفس

 

وقتی از عالم و آدم دل من خسته میشه

وقتیکه درای دنیا

روی من بسته میشه

میام و پناه به شونه های امنت میبرم

توی گوشم میخونی

چی شده دردت به سرم

نفس نفس کشیدمت ببخش اگه ندیدمت

هوای این روزای

من سرده

کسی نبود به یادم رسیدی تو به دادم

صدای من سکوت

یک درده درده