متن اهنگ نمیدم دل به این درد دنیا

 

نمیدم دل به این درد دنیا تموم غصه ها مال فردا

کیه اهل جهنم کی خونش تو بهشته

کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی نوشته

یه درمونده امروز واسش فرقی نداره

که فردا سر راهش زمونه چی میزاره

عزیزان همه با هم بخونیم

که امشب شب عشقه

که امشب شب عشقه

نمیدم دل به این درد دنیا

تموم غصه ها مال فردا

زمونه رنگارنگه

شبو روزش یکی نیست