متن آهنگ بابک مافی نمیشه

به تو وابستم به تو دلبستم میدونی از نداشتنت چقدر خستم

کاشکی میشد من باشم هر جا میری باهات

اینو بهت قول میدم میمونم پا به پات

تورو داشتن یه کم نمیشه اینو هر جور بگم نمیشه

دیگه وابستگیم به تو کم نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه 

تورو داشتن یه کم نمیشه اینو هر جور بگم نمیشه

دیگه وابستگیم به تو کم نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه 

من بازم دلتنگ توام حتی وقتی پیش منی

میشینم با عشق پیش تو که فقط تو حرف بزنی

از چشات من سیر نمیشم تا تو باشی پیر نمیشم

تو بودن هر کاری کنی من ازت دلگیر نمیشم

تورو داشتن یه کم نمیشه اینو هر جور بگم نمیشه

دیگه وابستگیم به تو کم نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه 

تورو داشتن یه کم نمیشه اینو هر جور بگم نمیشه

دیگه وابستگیم به تو کم نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه