نم بارون و خاطره هامونو دیگه تو نیستی

هر جا وایستادم یاد تو افتادم دیگه تو نیستی

همه میگن بی خیال شو اگه رفت غصه نداره

توو دلاشون ولی میگن حق داره بیچاره

 تو که نیستی ولی بازم دوست داره قلبم

هر چی برگردم از اول رو تو دست میذاره قلبم

 دل دیوونه بی تو نمیتونه وای دل تنگم

رفت که برگرده اینا همش درده وای دل تنگم