متن آهنگ امیرحسین اسحاقی نم بارون

 

من نبودم اونیکه یه عمر داشتی تو میگشتی دنبالش من نبودم

اونیکه تو نباید هیچوقت میذاشتی کنارش من نبودم 

که تورو با چنگ و دندون نگه داشتم ولی

از پهلو من به هر جا که میخواستی رسیدی و تهش دورم زدی

نمیشه فراموشم قول دادی که میمونم پیشت کردی ترک آغوشم

رفتی و دل من تنهاتر میشه چرا از تو دور شم

تو به پا کردی آتیش توو قلبم اما حالا خاموشم تنها بود آغوشم

کجا قرارمون دوباره زیر بارون اولین باره که نیستی زیر نم بارون

خیس زیر بارون شدم میزنم بدون تو قدم

با اینکه فاصله میگیری من قیدتو نمیزنم 

کجا قرارمون دوباره زیر بارون اولین باره که نیستی زیر نم بارون

خیس زیر بارون شدم میزنم بدون تو قدم

با اینکه فاصله میگیری من قیدتو نمیزنم