نه نگو نه دیگه به من که میگیره قلب من با تو آروم میشم

من دلمو میدم به تو باشه پیش قلب تو تا بمونی پیشم

تو همونی که تا ازت یه حرفی میاد وسط دل من میلرزه

واسه بودنت کنار من اگه جونمم میدم به خدا می ارزه

دست خودم نیست تو رو میبینم ببین دل تو دلم نیست

گشتم این دنیا رو مثل تو هم نیست توی چشم من ببین عشق تو کم نیست

عشق تو کم نیست دست خودم نیست تو رو میبینم ببین دل تو دلم نیست