متن آهنگ آروین صمیمی نوار قلب

 

مثل ما دوتا نمیشه دیگه پیدا

مثل توی زندگیم نمیاد

مثه خوابی تو انگار دنیا رو

بدون خنده ی تو نمیخوام

توو یه نگاه عاشق تو شدم بی دلیل

بین منو تو پیش اومد همه

چی سریع دیدی مال همیم

صدای تو شده واسه مثل نوار قلب

حسی که دارم بهت نداره حرف

ماه توی چشاتو نداره شب

دوباره تو با چشات میکنی نوازشم

تو شدی همه چی برای

من اصا حواست هست

صدای تو شده واسه مثل نوار قلب

حسی که دارم بهت نداره حرف

ماه توی چشاتو نداره شب

دوباره تو با چشات میکنی نوازشم

تو شدی همه چی برای

من اصا حواست هست

نمیاد به کارم چشام اگه نباشی بکنم ناگه تو

وقتی آسمون منی ستاره که نمیتونه بیاد به جا تو

شدی واسه من نفس نمیتونم دست از تو بکشم

دلم میخواد جای هر چی که ندارم به تو برسم

صدای تو شده واسه مثل نوار قلب

حسی که دارم بهت نداره حرف

ماه توی چشاتو نداره شب

دوباره تو با چشات میکنی نوازشم

تو شدی همه چی برای

من اصا حواست هست

صدای تو شده واسه مثل نوار قلب

حسی که دارم بهت نداره حرف

ماه توی چشاتو نداره شب

دوباره تو با چشات میکنی نوازشم

تو شدی همه چی برای من اصا حواست هست