متن آهنگ مرتضی اشرفی نور چشمی

 

تو نور چشمی تو گل عشقی چه خوبه عطر تنت

توو هر دورهمی تو گل جمعی

آخه شیرین حرف زدنت

تو شدی مال خودم میگشتم همیشه دنبال تو من

دیگه از هیچی نترس حالا حالا

حالا کنار توام

سر تو با هر کسی بحث میکنم خودم حال دلتو عوض میکنم

تا تو نخندی من مگه بس

میکنم عزیزم

سر تو با هر کسی بحث میکنم خودم حال دلتو عوض میکنم

تا تو نخندی من مگه بس

میکنم عزیزم

همه کس من بوی عطر تو میده هر نفس من

تو یه قدم بزن دور میشی میریزه

خب همه چی بهم

تو شدی مال خودم میگشتم همیشه دنبال تو من

دیگه از هیچی نترس حالا حالا

حالا کنار توام

سر تو با هر کسی بحث میکنم خودم حال دلتو عوض میکنم

تا تو نخندی من مگه بس

میکنم عزیزم

سر تو با هر کسی بحث میکنم خودم حال دلتو عوض میکنم

تا تو نخندی من مگه بس

میکنم عزیزم