متن آهنگ مهدی جهانی نگاه آخر

 

رها نمیکند مرا نگاه آخرت شکسته بغض من چرا نمیشه باورت

به داد من برس ببین که دل شکسته ام

نفس دهم برای تو با اینکه خسته ام

به این بارون بگو آروم بباره منو با تنهاییم تنها بذاره که ماه رفته خبر از تو بیاره

به این بارون بگو آروم بباره منو با تنهاییم

تنها بذاره که ماه رفته خبر از تو بیاره

به چشم خسته خواب دگر اثر نمیکند ز کوچه ی دلمکسی گذر نمیکند

خیال تو چرا به من امان نمیدهد

چرا کسی تو را به من نشان نمیدهد

به این بارون بگو آروم بباره منو با تنهاییم تنها بذاره که ماه رفته خبر از تو بیاره

به این بارون بگو آروم بباره منو با تنهاییم

تنها بذاره که ماه رفته خبر از تو بیاره