نگاه دلنشین تو آرومه جونمه

چه خوبه بوی عطر تو هر روز تو خونمه

یه حال خوبی با منه ببین

وقتی موهاتو وا کنی دیوونه تر میشم

دنیارو من با تو میخوام فقط بمون پیشم

همیشه رو به روی من بشین

عشقتو از دنیا طلبکارم

جای من باش میبینی حق دارم

که از عشقت بد جوری داغونم