متن آهنگ نیمه گمشده من پیش تو گم شده دلم حامیم

 

 

نیمه گمشده من

پیش تو گمشده دلم میشه سراغمو بگیری

از همه آدمای شهر قاصدکای رهگذر

میشه نشونیمو بگیری

بغلت میکردم اگه پیشم بودی

به دلم معنی عشقو میفهموندی

به شب سردم گرماتو میدادی

پای این دیوونه فرداتو میدادی