حرفایی که زدم همش از رو علاقه بود هر کی میبینه منو میگه چته بلا به دور

همش از درده مریضم کرده عشق زیادی نمک رو زخمه

هر چی گل واست هست بچینم بریزم رو سرت جشن بگیرم تو بیا

هر چی گفتمو پس میگیرم می خوام عشقتو دست بگیر

اگه بیای میشم بارون خودم رو سرت میبارم تا یکم آرومت کنم

♪☼ قلبمو میپیچم کادو میکنم تو که باشی اینجوری از دنیا نمیبرم