متن آهنگ هر چی گفتمو پس میگیرم

 

♪☼ حرفایی که زدم همش از رو علاقه بود هر کی میبینه منو میگه چته بلا به دور

♪☼ همش از درده مریضم کرده عشق زیادی نمک رو زخمه

♪☼ اگه بهت گیر می دادم نبود دسته خودم نمی خواستم اذیتت کنم دسته گلم

♪☼ تو به دل نگیر عزیز دیوونه شدم تو بزرگی کن و برگرد من دسته پرم

♪☼ هر چی گفتمو پس میگیرم می خوام عشقتو دست بگیرم

♪☼ هر چی گل واست هست بچینم بریزم رو سرت جشن بگیرم تو بیا

♪☼ هر چی گفتمو پس میگیرم می خوام عشقتو دست بگیرم

♪☼ هر چی گل واست هست بچینم بریزم رو سرت جشن بگیرم تو بیا

♪☼ اگه بیای میشم بارون خودم رو سرت میبارم تا یکم آرومت کنم

♪☼ قلبمو میپیچم کادو میکنم تو که باشی اینجوری از دنیا نمیبرم

♪☼ هر چی گفتمو پس میگیرم می خوام عشقتو دست بگیرم

♪☼ هر چی گل واست هست بچینم بریزم رو سرت جشن بگیرم تو بیا