به خاک کربلا نوشته گل سرشتم کربلا گل بهشتم کربلا اول و آخر کتاب

سرنوشتم کربلا حریم بین الحرمین عرش برین عشق ضریح عباس و حسین

نقش نگین عشق یک سو اباالفضل علی یک سو حسین زهرا علی اکبر حسین