متن آهنگ مهدی صالحی هفت خط

 

رفت نگفتی چی بشم من نموندی پای حرفت نموندی پای قلبم

آخرا بد شده بودی یا مردد شده بودی

جلو خنده هام سد شده بودی آره هفت خط شده بودی

حال خرابیات واسه من بود حال خوب تو واسه کی

بریدم دیگه نمیتونم باید حرفای دلتو بگی

حال خرابیات واسه من بود حال خوب تو واسه کی

بریدم دیگه نمیتونم باید حرفای دلتو بگی

جدیدا حرف زدنات یا اون طرز نگات یهویی خندیدنات آروم نمیکنه منو

بوی عطر پیرهنت دزدکی پاییدنت

توو کوچه پس کوچه ها آروم نمیکنه منو آروم نمیکنه منو

حال خرابیات واسه من بود حال خوب تو واسه کی

بریدم دیگه نمیتونم باید حرفای دلتو بگی

حال خرابیات واسه من بود حال خوب تو واسه کی

بریدم دیگه نمیتونم باید حرفای دلتو بگی