متن آهنگ محمد علیزاده همسفر

 

گفتی توو این جاه کسی بغیر من

بدون نمیمونه باهات

گفتم دو سه تا پیچو باهات رد کنم

خسته میشن اون پاهات

یه عالمه خوبی کنم یه بار بهت بد کنم

خسته میشن اون چشات

گفتی توو این پیچو خما

نمیذاری خم به ابروهام بیاد

گفتم از این حرفها پرم تنها شدم

از وقتیکه یادم میاد

گفتی خودم میام میشم

همدم تو همسفر تنهاییات

همسفر خوبی نبودی

جاده رو کشوندی به نابودی

اونیکه میگفتی نبودی

من خطر کردم برات

عمرمو دادم به پات

وسط جاده یهو جا موندی 

همسفر خوبی نبودی

جاده رو کشوندی به نابودی

اونیکه میگفتی نبودی

من خطر کردم برات

عمرمو دادم به پات

وسط جاده یهو جا موندی 

امشب توو این بارون

جا مونده دستات

ای وای به خاطراتمون

اینجا تو این خونه

ای وای به این قلبی

که پیش تو آرومه

همسفر خوبی نبودی

جاده رو کشوندی به نابودی

اونیکه میگفتی نبودی

من خطر کردم برات

عمرمو دادم به پات

وسط جاده یهو جا موندی 

همسفر خوبی نبودی

جاده رو کشوندی به نابودی

اونیکه میگفتی نبودی

من خطر کردم برات

عمرمو دادم به پات

وسط جاده یهو جا موندی