متن آهنگ کارن لطفی همسفر

 

همسفر هر جا که میخواهی مرا با خود ببر رنگ چشمان تو آتش میزند بر جان من

آنکه عشق آسان نمود اول ولی مشکل کجاست دوریش داغیس بر این پیکر بی جان من

بعدت تنهایی میشه همه سهمم اصا فکر نمیکردم که آخر بزنم دل جاده توو بارون

بعدت تنهایی میشه همه سهمم اصا فکر نمیکردم که آخر بزنم دل جاده توو بارون

چرا من بترسم یه مشت حرف این زندگی شده شبیه قفس شروع دلم از این هوس

بی فایده ست که میکشم نفس به هوای تو عمریست 

دل من شده ناامید که بیای و ببینی من ماندم بی تو کجایی

بعدت تنهایی میشه همه سهمم اصا فکر نمیکردم که آخر بزنم دل جاده توو بارون

بعدت تنهایی میشه همه سهمم اصا فکر نمیکردم که آخر بزنم دل جاده توو بارون 

بعدت تنهایی میشه همه سهمم اصا فکر نمیکردم که آخر بزنم دل جاده توو بارون