متن آهنگ سالار عقیلی همصدا

 

شاید این بودن ما کنار هم بتونه زندگی رو تازه کنه

دل تنگمونو از ما بگیره

با همه دنیا هم اندازه کنه

شاید این گذشتن از کنار هم آخرین فرصت آشنایی ماست

شاید اون که بی صدا رد شد و رفت

آدم قصه ی تنهایی ماست

اونور سکوت هر خاطره ای همیشه یه همصدا منتظره

آدمی که توو همون خاطره ها

ممکنه زندگی از یادش بره 

اونور سکوت هر خاطره ای همیشه یه همصدا منتظره

آدمی که توو همون خاطره ها

ممکنه زندگی از یادش بره 

گاهی وقتا اونی که دنبالشیم نمیدونیم خیلی نزدیکمونه

میتونه واسه همیشه بره و

میتونه واسه همیشه بمونه

میتونه واسه همیشه بمونه

اونور سکوت هر خاطره ای همیشه یه همصدا منتظره

آدمی که توو همون خاطره ها

ممکنه زندگی از یادش بره 

اونور سکوت هر خاطره ای همیشه یه همصدا منتظره

آدمی که توو همون خاطره ها

ممکنه زندگی از یادش بره