متن آهنگ همه با اراده یه تیم فوق العاده

… همه با اراده یه تیم فوق العاده همه پرچمایی فداییات زیاده …

… دل بیقراره عشقو دوتا ستاره واسیه حمایت من اومدم دوباره …

… چهار تا چهارتا بردیم همه جوره والاه بردیم …

… قدر فرشید رو بدون دو دقیقه دوتا خوردین …

… ما فینال آوردیم هر جامی والاه بردیم …

… چهار تا چهار تا بردیم همه جوره بالا بردیم …

… علی فرشیدو بگو دو دقیقه دوتا خوردین …

… ما فینالا بردیم هر جامی بالا بردیم …

… اون جامی که هر تیمی نبرده تا حالا بردیم …