متن آهنگ محمد رامزی همه من

 

دل و دلدار منی همه جان و تنی

غرق دریای توام سر و سامان منی

محو آغوش توام سخت سخت مدهوش توام

حس یک فنجان از عشق همچو دمنوش منی

همه جانم تویی نیمه پنهانم تویی

سر این درد درون آنچه میخوانم تویی

بی تو این ثانیه ها این عبور از لحظه ها

مینشیند در خیالم درد و غم بی انتها

نرو نرو نرو نرو لیلی که مجنونم

که شب به شب به لب رسید بی عشق تو جونم

 بمان بمان بمان بمان آرامش جانم

تو بشنو التماسم دنیای آرامم

نرو نرو نرو نرو لیلی که مجنونم

که شب به شب به لب رسید بی عشق تو جونم

 بمان بمان بمان بمان آرامش جانم

تو بشنو التماسم دنیای آرامم

تو بشنو التماسم دنیای آرامم

تو میری و من که از داغ تو شکستم

کجایی که من ز اندوه و غم

یه عمری پای تو نشستم نشستم

نرو نرو نرو نرو لیلی که مجنونم

که شب به شب به لب رسید بی عشق تو جونم

 بمان بمان بمان بمان آرامش جانم

تو بشنو التماسم دنیای آرامم

نرو نرو نرو نرو لیلی که مجنونم

که شب به شب به لب رسید بی عشق تو جونم

 بمان بمان بمان بمان آرامش جانم

تو بشنو التماسم دنیای آرامم

تو بشنو التماسم دنیای آرامم