همه چی یهویی شد اومدی رفتی تو قلبم

اومدی واسه زخمام شدی مرحم

نه دیگه تو رو به یه دنیا نمیدم

بیا خاطره سازی کنیم با احساسات این دلا بازی کنیم