نمیتونم از عشقتو دل بکنم توو این همه خاطره

نمیدونم به چشم کی زل بزنم نگاتو یادم بره

هنوزم عشقو خاطره هات توو دل کسی که دوست داره هست

همه گوشمو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه

دستایی که جدا بوده این همه سال محاله بهم برسه

اونی که همه چیزتو دادی براش واسه یکی دیگه دلواپسه

همه میدونن عمریه رفتی و من همونجوری دوس دارمت