همون شبی که بهت خورد چشم شونمون خورد بهم ما زدیم زل بهم

یه کم پیشت شدش هول دلم دیدم باید حسمو من بهت لو بدم

بالاخره کارتو کردی اگه نتونم ازت دل بکنم چی

توو دلمه واست حرفای قشنگی هی دلم میخواد تورو دست خودم نی

بالاخره کارتو کردی اگه نتونم ازت دل بکنم چی