متن آهنگ هم خونمی هم دافی زیر سن قانونی هم دافی

 

هم خونمی

هم دافی

زیر سن قانونی

هم دافی

میکاپ کنی هم دافی

آرایشو پاک کنی

هم دافی