متن آهنگ حامی و دجسلیتو هوادار 2

اس اس شده قلبش پرچم آبی و دستش

پای عشق تو هستش عاشقت هوادار 

بعد برد تو رقصید گریه کردش و خندید

پیراهن تو بوشید عاشقت هوادار

آبی یعنی احساس آبی یعنی دریا

آبی یعنی پرچمت بالاست تموم دنیا

آبی یعنی اس اس آبی یعنی تاجی

آبی یعنی چهار آتیشه ی دیوونه باشی

آبی یعنی احساس آبی یعنی دریا

آبی یعنی پرچمت بالاست تموم دنیا

آبی یعنی اس اس آبی یعنی تاجی

آبی یعنی چهار آتیشه ی دیوونه باشی

تویی چالش و تنشم قلبمی و تپش

بعد هر گلت صدام میره بالا تا ته شهر

بهم میگن حاجی هی چرا هر کس تاجیه

پشت تیمش میمونه توو هر جنگ و حاشیه

البته نیست غیر از این تاجی یعنی غیرتی

متحدیم پشت تاج عاشقیمون کشته داشت

ولی باز تاجی گذاشت پیرهن شو رو جفت چشاش