هیشکی نمیفهمه منو لبریز بغضم این روزا

دلم گرفته ای رفیق خستم از این حال و هوا چی شد یهو عاشق شدم

نمیدونم به خدا میسوزونه عشق منو آروم و بی صدا میسوزونه

عشق منو آروم و بی صدا