عمرمی جونمی میخوام فقط حالت خوب باشه برام لااقل

میخوام باهام حس کنی حس خوبو میخوام محکم بگیرمت بغل

چفت منی اینو همه میگن ولی باز همونا چشم دیدن

ندارن و حرفا پشتم چیدن ای جونم لیلا شم باش مجنونم