متن آهنگ احمد سلو وارث

 

تو نقطه ی امن منی صدای آهنگ منی حس میکنم مثل منو هر لحظه دلتنگ منی

تو حاکم قلب منی دلیل لبخند منی وارث آغوش منو زیبای بی نقص منی

تو میتابی توو آسمون دل من چشم و چراغ روشنی توو خونه ی من

شدی آرامش دل دیوونه ی من همه جا با منی شونه به شونه ی من

تو میتابی توو آسمون دل من چشم و چراغ روشنی توو خونه ی من

شدی آرامش دل دیوونه ی من همه جا با منی شونه به شونه ی من

هر روز و هر ماه منی تحویل هر سال منی تو از همه آدما حتی از خودت زیباتری

همراز و همراه منی تو ماه تنهای منی هم قد آغوش احساسمو پرواز منی

تو میتابی توو آسمون دل من چشم و چراغ روشنی توو خونه ی من

شدی آرامش دل دیوونه ی من همه جا با منی شونه به شونه ی من

تو میتابی توو آسمون دل من چشم و چراغ روشنی توو خونه ی من

شدی آرامش دل دیوونه ی من همه جا با منی شونه به شونه ی من