متن آهنگ علی عبدالمالکی واست بمیرم

 

من به دنیا اومدم تا تورو بخندونمت

سر صبح قهر بکنی شب نشده برگردونمت

من به دنیا اومدم درگیر حال خوب تو شم

بین این همه آدم من عشق محبوب تو شم

من واست بمیرم بمیرم بمیرم بی تو من جایی نمیرم نمیرم

دوس دارم بزنه هوا بارونی شه چترمو رو سرت بگیرم بگیرم

من واست بمیرم بمیرم بمیرم بی تو من جایی نمیرم نمیرم

دوس دارم بزنه هوا بارونی شه چترمو رو سرت بگیرم بگیرم

عشقم اینه پیش تو چشمامو باز کنم توی وریای خودم موهاتو ناز کنم

دوس دارم هی راهو بی راه به گوشیت زنگ بزنم

بگم عشق من کیه بلند بگی منم منم

من واست بمیرم بمیرم بمیرم بی تو من جایی نمیرم نمیرم

دوس دارم بزنه هوا بارونی شه چترمو رو سرت بگیرم بگیرم

من واست بمیرم بمیرم بمیرم بی تو من جایی نمیرم نمیرم

دوس دارم بزنه هوا بارونی شه چترمو رو سرت بگیرم بگیرم