واسه منه چشات میدونی حقمه دستای گرم تو از دنیا سهممه

وقتی نیستی تو دنیا جهنمه بی تو سختمه آخه حقم نیست نباشی با من

من از این زندگی بی تو چی دارم آره هیشکی رو جز تو ندارم

بیا حس کنم تو رو کنارم وای از دلم وقتی تو چشات زل میزنم

انگاری باهات آرومترین آدم توی دنیا منم

وای از دلم وقتی تو چشات زل میزنم