عطر تو بوی بهاره چشماتم جاذبه داره فکر کردی تازه رسیدم

من یه قرنو با تو دیدم خوش به حالم تورو دارم

وسط این همه آدم شدی یارم من که تنها کسیم که تورو یه ثاینه تنها نمیذارم

آرامش آینده ی من گریه و خنده ی من تاج سر قلب منی عشق برازنده ی من

حالا که خوشبختی باهام واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم