وفا نداره دنیا یه روز اسیر خاکم فلک بگیره جونم خدا چیه گناهم

رفیق ببین دوباره به روزگار میبازم بزن سلامتیه اون عکس روی خاکم

دار دار دارو ندارم رفیق اگه نباشم زیر خاکم رفیق جام جام جام منو دست تو

یاد منم کن زیر خاکم رفیق رفیق نباشی دلگیر دیگه نمیشه باشم

یه حالی دارم انگار فلک میخواد نباشم یه کوه درده قلبم یه دنیا غصه و غم

خدا چجوری دردام بگیره جا تو خاکم دار دار دارو ندارم رفیق

اگه نباشم زیر خاکم رفیق جام جام جام منو دست تو