وقتی دلت تنگه براش اونم دلش تنگه برات

وقتی صداشو میشنوی آروم میگیری

وقتی دلتنگی زیاد دلت فقط اونو میخواد

وقتی هواشو میکنی آروم میگیری