وقتی تورو دارم همه چی ردیفه منو میکشه چشمات که همه رو حریفه

جز تویه دیوونه هیشکی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه

جونو دلم میره برات مگه میشه دل تورو نخواد

ی جوری میخوام تورو عزیزم چشم همه حسودامون دراد