نم بارون توو خیابون میزنم پرسه تو بغل بگیر منه دیوونه رو یه لحظه

بالا پایین میکنم تک تک کوچه ها رو من نباشی میپاشمو دستام چه میلرزه

سرده این دلم بدجوری یخ کرده چه شبایی بی تو سر کرده تنهایی حالمو بد کرده

من که حرفی ندارم هر جا میخوای برو نامرد برو جار بزن جلو همه بگو اصلا تو خوب من بد