متن آهنگ آرمین زارعی پایتم

 

من انقد غدم با هیشکی بر نمیخودم منه مودی که اینطور نمیشدم

میگی بی تو نمیشه تو یه بخش منی

خودمو گم نمیکنم

اینجا منو درک نمیکنن ببین همه منو خسته میکنن

بری دیگه بهت شک نمیکنم قول میدم

سر هر حرفی قهر نمیکنم

من هر چی میخوامو توو تو دیدم همه آیندمو رو تو چیدم

آره شاید یه کم غد و لجبازم ولی هنو

همه جوره رو تو گیرم

من همه جوره پایتم بایدم ببینمت هر روز بدعادتم

از پیشت جایی نمیرم راحتم آخه نیستی

کسی مثه تو بخوادتم

من همه جوره پایتم بایدم ببینمت هر روز بدعادتم

از پیشت جایی نمیرم راحتم آخه نیستی

کسی مثه تو بخوادتم

تو مثه الماسی هر فازی بدی من میشم همبازیت

هم فازیم نداریم اصا لجبازی اساسی

رو من منه وسواسی

تابستونام که از گرما سیر با دوتا بلیط توی پروازیم

زمستونام با هم برف بازی برنامه

شمشکو عکاسی

من هر چی میخوامو توو تو دیدم همه آیندمو رو تو چیدم

من همه جوره پایتم بایدم ببینمت

هر روز بدعادتم

از پیشت جایی نمیرم راحتم آخه نیستی کسی مثه تو بخوادتم

من همه جوره پایتم بایدم ببینمت

هر روز بدعادتم

از پیشت جایی نمیرم راحتم آخه نیستی کسی مثه تو بخوادتم