هر چی گفتم بهت نرو نمیرسید بهت صدام تا کی بگردم تو رو لای بغضو گریه هام

یاد تو میندازه منو هوای خیس این شهر لالایی میخونه بارون برام آروم نمیشم 

اون که با خودخواهیاش این عشقو باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من

اونکه پامونو رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من

تو کجایی که الان دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم