متن آهنگ عرفان طهماسبی پرسه

 

هوا امشب هوای توست اگر باران ببارد

دعا کردم برای تو شبم پایان ندارد

به شب گفتم نگارم کو چرا با من یاری ندارد

صدا آمد که دیوانه تو یارت دل و دلداری ندارد

بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم

پرسه های بی امانم در خیابان ثمر ندارد

بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم

پرسه های بی امانم در خیابان ثمر ندارد

گفتی جانا دیوانگی کن خطر ندارد

پس کجایی دیوانه از تو خبر ندارم

باران که آمد من را خبر کن

تا اوج رویا با من سفر کن

مثل همیشه عاشق شو و

باز مثل همیشه از من گذر کن

بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم

پرسه های بی امانم در خیابان ثمر ندارد

بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم

پرسه های بی امانم در خیابان ثمر ندارد