آهنگ حامد طاها پرسپولیس 6

 

پرچمای سرخو بردار وقت طوفان دوباره ست نبض مردم نبض ایران دسته ی لشکر ستاره ست

دل دل ستاره هامون دل آسمونو خون کرد

جز خاطراتشونه تیمی که شیش تایشون کرد

کاش یکی اسم تو با عشق توی قلبم بنویسه اینکه جاریه توی رگهام خون که نیست پرسپولیسه

کاش یکی اسم تو با عشق توی قلبم بنویسه

اینکه جاریه توی رگهام خون که نیست پرسپولیسه

همه با همم یکی شن از بزرگیت کم نمیشه تو همون تیمی که بردن عادت همیشگیشه

پا بذار رو شونه ی ما وقتیکه بلنده دیوار

به تپش میوفته با تو قلب این همه هوادار

کاش یکی اسم تو با عشق توی قلبم بنویسه اینکه جاریه توی رگهام خون که نیست پرسپولیسه

کاش یکی اسم تو با عشق توی قلبم بنویسه

اینکه جاریه توی رگهام خون که نیست پرسپولیسه