متن آهنگ حامد باراد پر زدی

 

من نباشم جای من خالی نمیشه من نباسم بی تو تنهایی نمیشه

رو به راه میشی ولی اینجا منم که دیگه مثل اون قدیمامون نمیشه

هی میگن ول کن برو ول کن گذشت آب از سرت

هی میگن رد شو ازش ببخش زیاد و به کمش

چته دیوونه مثل من کی عاشق تو میمونه

چته دیوونه پر زدی از قلب من تا بی تو من ویرونه شم

منه عاقل به یاد و خاطرت دیوونه شم

خراب کردی تو رویاهامونو یکی کی

همش از دلهره از فکر تو هر شب پرم

پر زدی از قلب من تا بی تو من ویرونه شم

منه عاقل به یاد و خاطرت دیوونه شم

خراب کردی تو رویاهامونو یکی کی

همش از دلهره از فکر تو هر شب پرم

منم میرم اصلا با همه سردم حتی با تو

اصلا بیا ببر خاطره هاتو اصبلا بیا که قهرم دیگه با تو با تو

منم میرم بدون حرف و بغض و کلنجار

شدم باطل همش سیگار و سیگار

تا هر وقت که بخوای خدانگهدار

پر زدی از قلب من تا بی تو من ویرونه شم

منه عاقل به یاد و خاطرت دیوونه شم

خراب کردی تو رویاهامونو یکی کی

همش از دلهره از فکر تو هر شب پرم

پر زدی از قلب من تا بی تو من ویرونه شم

منه عاقل به یاد و خاطرت دیوونه شم

خراب کردی تو رویاهامونو یکی کی

همش از دلهره از فکر تو هر شب پرم