ساقی من تو هستی بیا بکش شرابم حال منو میبینی

چقد مست و خرابم رفیق ببین دوباره حالم خرابه و زارم

مستم بکن که امشب سیاهه روزگارم رفیقم رفیق فابم گره افتاده به کارم

توی این گرمای دل من جز تو یاوری ندارم