متن آهنگ رضا بهرام پناه آخر

 

کوچه میمیرد باران نمیگیرد دل

ندارم بیقرارم ای قرارم تو بمان

قرص ماهم تو فانوس راهم تو دین من

دنیای من هر چه تو میگویی همان

 زیباترین غم عشق پناه آخرم باش

که بی نفس نمانم

ساحل به ساحل هر شب بغل کن

اشک من به لب رسیده جانم

خبر نداری ای عشق چه کرده این درد

چگونه آتش تو خاکسترم کرد

ساحل به ساحل هر شب

بغل کن اشک من را

خبر نداری ای عشق

چه کرده این درد

به یادم باش بیا ای تکیه گاه من

صدایم کن رفیق نیمه راه من

 زیباترین غم عشق پناه آخرم باش

که بی نفس نمانم

ساحل به ساحل هر شب بغل کن

اشک من به لب رسیده جانم

خبر نداری ای عشق چه کرده این درد

چگونه آتش تو خاکسترم کرد

ساحل به ساحل هر شب

بغل کن اشک من را

خبر نداری ای عشق چه کرده این درد