متن آهنگ حمیدرضا میر پنجره 

 

تموم شب منو پنجره چقد ر داره بی تو سخت میگذره

تو میدونی حالم بده دوباره تهرانو بارون زده

حالم بده دوباره تهرانو بارون زده

چشم براهتم من دوباره خواستی باز برگرد

بد جایی دستات دستامو ول کرد

چشم براهتم من دوباره خواستی باز برگرد

بد جایی دستات دستامو ول کرد

تموم شب منو خاطره محاله عطرت از اینجا بره

واسم سخته یادم بره به این دل یاد ندادم بره

چقدر رفتی قلبم شکست از تو خوردم بدجور رو دست

الان بینمون فاصله ست حواست پرت جایی دیگست

چشم براهتم من دوباره خواستی باز برگرد

بد جایی دستات دستامو ول کرد

چشم براهتم من دوباره خواستی باز برگرد

بد جایی دستات دستامو ول کرد

چشم براهتم من دوباره خواستی باز برگرد

بد جایی دستات دستامو ول کرد

چشم براهتم من دوباره خواستی باز برگرد

بد جایی دستات دستامو ول کرد