پیش توام وقتی ازت فاصله دارم تا ته این دنیا برات حوصله دارم

رو لحظه ی دیدار دنیا رو نگهدار دنیا به تو یک خنده بدهکاره بدهکار

عاشق شدم انگار دل تنگ و گرفتار این خاصیت عشقو دلدار دل آزار

هر چی بشه دل میدم و دل میبرم این بار عشق اگه صد سال ازش بگذره

باز خاطرش هرجا باشی این همراهته میرسه بازم به تو پر میکنه

قلبتو حال خوبه دنیاته میخوام باهات راه بیام که وقت بیتابیام نوازش خستگیمی

خلاصه میشن به تو روزای خوبم که تو تموم دلبستگیمی