متن آهنگ چایی چایی دردم درد نکن

 

چایی چایی ، دردم درد نکن نفس ما نگیرو رنگم زرد نکن

چایی چایی ، دردم درد نکن نفس ما نگیرو رنگم زرد نکن

قد بلند گیسو کمند عروس بستک چایی چایی چایی چایی

چایی عمر دوباره من چایی چایی

بی نشونم نکن ای ستاره من چایی چایی

بستکی سازی بزن تا من برقصم چایی چایی

نی انبونه تو رو من میپرستم چایی چایی چایی چایی

من فقط بخاطر تو زنده هستم چایی چایی

ها ماشاالله احسنت چایی چایی

خونه اونجاست خونه اونجاست بستک من همه اونجاست

دلم اونجاست دلم اونجاست

بستکی سازی بزن که من برقصم چایی چایی

نی انبونه تو رو من میپرستم چایی بی تو همیشه مستم چایی چایی

من فقط بخاطر تو زنده هستم چایی چایی

چاییچایی دردم درد نکن چایی چایی دردم درد نکن

نفس ما نگیر و رنگم زرد نکن